תקנון ותנאי שימוש

·    תנאי השימוש שלהלן נועדו להסדיר את השימוש באתר אותו מפעילה וויסקול לימודים מקוונים בע״מ (להלן: "החברה") הנמצא  בכתובת נח מוזס 1, ראשון לציון (להלן: "האתר").

·    השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, וכל משתמש אשר מבצע פעולה באתר מוחזק כמי שקרא והבין את תנאי שימוש אלו, וכן הסכים להם.

·    ככל שמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בתנאי השימוש, נדרש הוא להימנע לאלתר מלעשות שימוש בכל שירות שמוצע באתר.

·    האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח בלשון זכר-יחיד, אך הוא מתייחס לגברים ולנשים באופן שבו זכר מתייחס גם לנקבה, יחיד מתייחס גם לרבים וכו'.

·    ידוע לכל משתמש, כי החברה תהא רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, וכן במדיניות הפרטיות של האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לעדכן את התלמידים בגין כך. תנאי השימוש העדכניים יופיעו באתר.

 

מהות השירות

·    האתר הוא אתר לימודי, המיועד לתלמידים הלומדים לבגרויות, לבחינת הפסיכומטרי ולקורסים במוסדות להשכלה גבוהה (להלן: "תלמידים" או "תלמיד" לפי העניין). האתר מציע לתלמידים לצפות בסרטונים אשר בהם מערכי שיעור קצרים בהתאם לתכנית הלימוד כמפורט להלן. כמו כן, האתר מציע לתלמידים להשתתף בשיעורים פרטיים עם מורים באתר, וכן להשתתף בשיעורים קבוצתיים בהם מועבר שיעור ליותר מתלמיד אחד. כמו כן, האתר מאפשר לתלמידים אשר בחרו בכך, להשתתף באופן פעיל בפורומים, והכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.

·    האתר מאפשר רישומם של מורים אשר ישתתפו באופן פעיל באתר, לרבות מתן שיעורים פרטיים, השתתפות פעילה בפורומים שהאתר מציע וכו'. תנאי שימוש אלו מתייחסים הן למורים והן לתלמידים בשינויים המחוייבים.

·    שירותים אלו של האתר לתלמידים, יינתנו בתשלום, על פי הפירוט שיפורט להלן בתנאי השימוש.

 

סרטונים-מערכי שיעור

·    סרטונים קצרים (בין 8 ל-20 דקות) ובהם מורים מנוסים בהכנה לבחינות הבגרות, לבחינה הפסיכומטרית ולמקצועות המבוא למנהל עסקים, מלמדים את נושאי הליבה של המקצועות השונים, על-פי תכניות הלימוד הרלוונטיות לכל מקצוע. הצילום נעשה באולפן תוך יצירת כיתה וירטואלית. חלק ממצגות השיעורים שמוצגים בסרטון ניתנות להורדה לאחר הצפייה בסרטון אולם האתר אינו מתחייב להעלות את כל המצגות וייתכן שלא כל המצגות תהינה זמינות להורדה.

·    על מנת לצפות בסרטונים הללו, יידרש התלמיד לרכוש מנוי, כאמור להלן.

 

שיעורים פרטיים

·    שיעורים וירטואליים של מורה ותלמיד, הניתנים לתיאום על ידי התלמיד באמצעות לוח שנה באתר. השיעורים מתבצעים בכיתה וריטואלית חכמה הכוללת לוח חכם, שיתופי מצגות והעלאת מסמכים. במסגרת השיעור, התלמיד והמורה רואים ושומעים זה את זה באמצעות מצלמת רשת ומיקרופונים. ניתן לבצע שיחות בעל פה, באמצעות המצלמה וצ'אטים. מובהר, כי התלמיד יוכל לנהל שיעור פרטי באחת מהדרכים הבאות:

·         באמצעות מיקרופון ללא מצלמה (בניטרול המצלמה);

·         או באמצעות מצלמה ללא מיקרופון (בניטרול המיקרופון) באופן שבו התלמיד יוכל לראות את המורה ולנהל עימו דו השיח באמצעות צ'אט כתוב בזמן השיעור.

·         יודגש: כי זו אחריותו המלאה והבלעדית של התלמיד לבחון לפני השיעור את תקינות המצלמה והמיקרופון שברשותו באמצעות כלים מתאימים הקיימים באתר לשם מטרה זו.

·    כדי להשתתף בשיעור פרטי, התלמיד יידרש לרכוש מנוי, כאמור להלן, ולתאם את השיעור מול המורה המתאים. ידוע לתלמיד כי ביטול שיעור  כרוך בתשלום, כאמור להלן בתנאי השימוש.

 

שיעורים קבוצתיים

·     שיעורים קבוצתיים אשר יתנהלו באופן המתואר מעלה ביחס לשיעורים פרטיים, אלא שבכל שיעור ישתתפו שני תלמידים או יותר ומחירם יהיה זול יותר לשיעור ממחירו של שיעור פרטי. פרטים אודות מחירי השיעורים ואופן ניהולם יפורסמו בתנאי שימוש אלו עם הפעלת השירות.

 

הרשמה לשירות-תלמידים

·    השירות הניתן באתר, כרוך ברישום לאתר.

·    בעת הרישום, יידרש כל תלמיד להזין את פרטיו (פרטים אשר חובה למלא:שם מלא –דוא"ל, סיסמה אימות ססמה,. פרטים אשר לא חובה למלא: תאריך לידה, אזור מגורים, עיר בית ספר, כיתה ומס' טלפון).

·    בהמשך ההרשמה, יידרש כל תלמיד הנרשם לאתר לבחור, האם ברצונו לנהל פרופיל פומבי באתר או אם ברצונו להישאר משתמש אנונימי, כאמור בהגדרת מונחים אלו והרשאות השימוש שלהם באתר בהמשך.

·    כל תלמיד יידרש לבחור שם משתמש וסיסמה אשר ישמשו אותו בכניסה לאתר וברכישת המנוי.

·    ידוע לתלמיד כי השימוש באתר כרוך ברישום זה והשירותים שמציע האתר לא יסופקו אם לא יימסרו פרטים אלו.

·    בעת הרישום, יידרש כל תלמיד להסכים לתנאי שימוש אלו לרבות למדיניות הפרטיות של האתר (http://www.yschool.co.il/disclaimer).

·    הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים בתנאי שימוש אלו.

  • לאחר סיום הרישום על ידי התלמיד, לא יוכל התלמיד להתחיל להשתמש באתר אלא אם ירכוש מנוי המתאים לצרכיו. מובהר, כי קטין לא יהא רשאי לבצע את העסקה באמצעות כרטיס האשראי שלו– ככל שיש לו כזה, אלא באמצעות כרטיס אשראי של אפוטרופוסיו אשר יידרשו לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר (http://www.yschool.co.il/privacy). לפיכך, ככל שהתלמיד הוא קטין, תידרש נוכחות של הורה ו/או אפוטרופוס מטעמו בעת הליך הרישום והסכמתו לתהליך, לתנאי השימוש ולמתן פרטי תשלום.
  • מובהר כי הליך הרישום יסתיים, והתלמיד יהיה רשאי להתחיל לפעול באתר, רק לאחר שיתקבל תשלום על ידי האחראי עליו, וזה הסכים לתנאי שימוש אלו, הצהיר כי קרא אותם והבין אותם, וכן קרא והסכים למדיניות הפרטיות (http://www.yschool.co.il/privacy).

·    מובהר כי התלמיד אינו רשאי לבחור באופציה של פרופיל פומבי אשר יחשוף את פרטיו, כאמור להלן, מבלי שהאחראי עליו הסכים לכך, ולכל הפרטים אשר יופיעו בפרופיל הפומבי.

 

רישום לאתר-מורים

·    בעת הרישום, יידרש כל מורה להזין את פרטיו לרבות:

·         שם מלא

·         דואר אלקטרוני

·         טלפון נייד

·         קובץ קורות חיים

·         תאריך לידה

·         אזור מגורים

·         טקסט חופשי אודות עצמו

·         השכלה – סוג תואר, מוסד, תחום, שנת סיום

·         ניסיון הוראה – עיר, בת ספר, תחום, מועדים

·         המלצות – שם הממליץ, טלפון, תפקיד, מייל, תיאור חופשי.

·         מקצועות שירצה המורה ללמד באתר

·    בפרופיל הפומבי של המורה יופיעו שמו, אזור מגוריו, תמונתו, אם העלה כזו, טקסט חופשי על עצמו, השכלה, ניסיון הוראה ומקצועות הלימוד באתר.

·    הפרטים שיימסרו על ידי המורה, ייבדקו על ידי החברה, ורק לאחר תום הבדיקה, ואישור מטעם החברה, יוכל המורה להתחיל לפעול באתר. מובהר, כי המורה לא יוכל להתחיל לספק שיעורים פרטיים מבלי שמסר את כל הפרטים וקיבל את אישור החברה.

·    מובהר כי אין באמור כדי להטיל אחריות על החברה בגין פעולות שיבוצעו על ידי המורה לאחר רישומו לאתר, והכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.

  • בעת הרישום, יידרש כל מורה להסכים לתנאי שימוש אלו לרבות למדיניות הפרטיות של האתר (http://www.yschool.co.il/privacy).
  • הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים במדיניות הפרטיות (http://www.yschool.co.il/privacy)

·    מורים הפועלים באתר לאחר אישור, יהיו רשאים להשיב לשאלות תלמידים, להציע עצמם כמורים פרטיים (בכפוף לאישורים נוספים מצד החברה), להעלות סיכומים לאתר וכיוצ"ב.

·    מובהר כי המורים הפעילים באתר פועלים על פי ידיעותיהם ויכולותיהם, וככל שיש לתלמיד טענה בגין כך, על התלמיד להפנות טענותיו ישירות למורה, ולאתר ולחברה לא תהא כל אחריות בגין כך.

 

זכותה של החברה למנוע את שירותי האתר

·    החברה רשאית, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומו של תלמיד לשירות, או לחסום גישה אליו, לרבות הפרופיל הפומבי שלו, ככל שהיה אחד כזה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

·         אם בעת ההרשמה לשירות מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים;

·         אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות תלמידים אחרים;                                                                                                    

·         אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה;

·         אם המשתמש יבצע כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;

·         אם המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמא שבחר בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

·         אם כרטיס האשראי שברשות האחראי על התלמיד נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

·         אם התברר כי התלמיד (הקטין) ביצע את הרישום תוך הצגת מצג שהאחראי עליו נתן הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות וכן לפרסום פרופיל פומבי ככל שכזה קיים לתלמיד, בשעה שהסכמה כאמור לא ניתנה.

 

פרופיל פומבי ופרופיל אנונימי

·    כאמור, בעת הרישום, יידרש כל תלמיד לבחור בין שתי אפשרויות – הצגת פרופיל פומבי אשר בעזרתו יוכל התלמיד להשתתף השתתפות פעילה באתר, כפי שיפורט להלן; או – גלישה באמצעות פרופיל אנונימי מוגבל, אשר לא תאפשר לתלמיד להשתתף בכל הפעילויות שהאתר מציע, אלא רק בחלקן.

·    מובהר, כי הבחירה בין פרופיל פומבי לבין פרופיל אנונימי תהא בחירה של התלמיד, ככל שהוא בגיר, ושל האחראי על התלמיד, ככל שהוא קטין, וזאת לאחר הזנת אמצעי תשלום על ידי האחראי. מובהר כי החברה לא תישא באחריות ככל שהתלמיד הקטין השיג הסכמה זו במרמה ו/או אם אמצעי התשלום שניתן לשם רכישת המנוי אינו אמצעי התשלום של האחראי עליו.

·    מובהר לתלמיד, ככל שהוא קטין, כי הוא מחוייב, על פי תנאי שימוש אלו, להזין אך ורק את אמצעי התשלום מצד האחראי החוקי עליו וכי הזנת כל אמצעי תשלום אחר תהווה הפרה של תנאי שימוש אלו.

 

פרופיל פומבי

·    בבחירה באפשרות של פרופיל פומבי, יוכל התלמיד/מורה לנהל כרטיס אישי, להעלות אליו את תמונתו, וכיוצ"ב כמפורט להלן. מובהר כי הפרטים שיידרש התלמיד להזין בעת הרישום אינם הפרטים שיופיעו בפרופיל הפומבי. הפרטים אשר יופיעו בפרופיל הפומבי הם: תמונת התלמיד (ככל שיבחר להעלות כזו. ניתן לנהל פרופיל פומבי ללא תמונה, ואז תופיע צללית במקום התמונה), שמו המלא, תאריך לידה, אזור מגורים, בית הספר והכיתה. כמו כן, משתמשים אחרים יוכלו לראות אם המשתמש מחובר או לא באמצעות חיווי בעמוד הפרופיל שלו.

·    המשתמש המנהל פרופיל פומבי יוכל להוסיף משתמשים אחרים כחברים, ובפרופיל הפומבי שלו יופיעו החברים אשר אישרו את בקשות החברות מטעמו או שהוא אישר בקשות חברות מהם. מובהר כי בפרופיל הפומבי לא תופיע היסטורית הגלישה של התלמיד באתר, לא יופיע אזכור לכך שקיים שיעורים פרטיים ולא יופיעו השיעורים בהם בחר לצפות. במסגרת הפרופיל הפומבי, תיתכן תקשורת בין המשתמשים, בדרך של הודעות פרטיות – אולם רק כאשר שני משתמשים אישרו זה את זה כחברים.

 

פרופיל אנונימי

·    משתמש אשר בחר בפרופיל אנונימי יידרש להזין את כל הפרטים הנזכרים מעלה, ואולם, לא יהיה לו כרטיס פומבי, ופרטיו לא יופיעו באתר. עם זאת, פרטיו יישמרו אצל החברה, בכפוף לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות (לינק).

·    מובהר, כי משתמש שבחר בפרופיל אנונימי יוכל לצפות בסרטונים באתר. ואולם, אם יבחר המשתמש לקיים שיעור פרטי, פרטיו ייחשפו למורה אותו בחר. לא ניתן יהיה לקיים שיעור באופן אנונימי, והמורה יהיה חשוף לפרטי המשתמש. מובהר, כי אותו משתמש לא יוכל לקיים שיעורים קבוצתיים, על מנת שלא לחשוף אותו למשתמשים אחרים. ככל שהמשתמש מעוניין להשתתף בשיעורים קבוצתיים, הוא יידרש לשנות את הגדרות הפרופיל שלו לפרופיל פומבי, לאחר הזנת סיסמה ואישור כי האחראים על המשתמש, ככל שהוא קטין, נתנו הסכמתם לשינוי.

·    משתמש אנונימי לא יוכל לנהל צ'אטים עם משתמשים אחרים, ואולם, הוא יוכל להשתתף השתתפות פעילה בפורומים, תחת כינוי שיבחר לעצמו, ואולם מובהר למשתמש כי החברה תמשיך להחזיק בפרטיו, ותדע כי המשתמש הוא זה שהעלה את ההודעות לפורום.

 

תכנים המועלים על ידי האתר

·    על אף מאמציה של החברה לרכז עבור המשתמשים את התוכן האיכותי והממוקד ביותר לתכניות הלימודים המוכרות והידועות באותה עת, ייתכן ובמערכי השיעור המצולמים (הסרטונים) וכן בחומר כתוב שמועלה על ידי החברה, ייפלו טעויות.

·    ככל שמשתמש באתר מבחין כי נפלה טעות, הוא רשאי לדווח על כך באמצעות כפתור מתאים אשר יוצב בכל עמוד באתר.

·    מובהר כי כל הפתרונות, הסרטונים והתוכן המועלה על ידי החברה הוא בבחינת הצעה בלבד, ואינו מהווה תחליף ללימודים במסגרות מורשות על ידי מערכת החינוך לצורך הגשה לבחינות ו/או בחינות הבגרות ו/או הבחינה הפסיכומטרית ו/או קורסים במוסדות להשכלה גבוהה.

·    מובהר כי באחריותו של המשתמש לוודא כי התוכן אותו הוא מבקש לקבל ולצרוך באתר מתאים לתוכן הפדגוגי הנלמד במוסד החינוך בו הוא לומד, ולחברה לא תהא אחריות בגין אי התאמה כאמור.

·    התכנים באתר אשר נוגעים ללימודים לבחינה הפסיכומטרית הם תכנים של חברת "מפעלי אנקורי (1971) בע"מ" (להלן: "אנקורי") אשר נושאת באחריות מלאה לתוכן שהועבר על ידה. החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לתוכן אשר נוצר על ידי חברת "אנקורי".

·    התכנים באתר אשר נוגעים ללימודים אקדמיים הם תכנים של חברת "רדמן הדרכה, ע.מ" (להלן: "רדמן") אשר נושאת באחריות מלאה לתוכן שהועבר על ידה. החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לתוכן אשר נוצר על ידי חברת "רדמן".

 

תכנים המועלים על ידי גולשים

·    כל תלמידו/או מורה מתחייב כי התכנים שיעלה לאתר, בין אם במסגרת פורום ובין בכל דרך אחרת, לרבות במסגרת השיעורים הפרטיים ו/או קבוצתיים (להלן: "תוכן גולשים"):

·    יעמוד בכללים שלהלן:

·         לא יועלה כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף

·         לא יועלה כל תוכן אשר פוגע בזכויות הקנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר (רשומים ושאינם רשומים), פטנטים, מדגמים וכיוצ"ב

·         לא יועלה כל תוכן אשר העלאתו לאתר תחשוף את האתר לתשלום תמלוגים ליוצרים מכל סיבה שהיא.

·         לא יועלה כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה

·         לא יועלה כל תוכן הנוגע לקטינים או מזהה אותם את פרטיהם האישיים ו/או מענם ודרכי ההתקשרות עימם לרבות פרטים אשר אסורים פרסום על פי חקיקת מגן על קטינים

·         לא יועלה כל תוכן שהוא תכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכולל נגיף מחשב (וירוס) לרבות תוכנות עוינות הידועות כ"סוס טרויאני", תולעים, יישומים מזיקים, ואנדלים (Vandals), תכנות ריגול (Spyware) וכיוצ"ב.

·         לא יועלו סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים המאפשרים שימוש בתכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים אחרים הטעונים הרשמה ותשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

·         לא יועלה כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או פגיעה בפרטיותו ו/או בשמו הטוב.

·         לא יועלה כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם

·         לא יועלה כל תוכן בכל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.

·         לא יועלה כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד גזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, נטייה מינית, עיסוק, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתית – כלכלי

·         לא יועלה כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית

·         לא יועלה כל תוכן העלול להטעות צרכנים

·         לא יועלה כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי

·         לא יועלה כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט

·         לא יועלה כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות ססמה וכיוצ"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט

·    תוכן הגולשים יהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה את התוכן, לרבות מהימנותו, דיוקו ואמינותו, וכן השפעתו על משתמשי הקצה והחומרה שברשותם.

·    החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לכל אדם לרבות צדדים שלישיים כתוצאה מתוכן הגולשים.

·    על אף האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לסרב לפרסם ו/או להסיר מהאתר כל תוכן אשר אינו עולה בקנה אחד עם האמור לעיל.

·    כמו כן, החברה שומרת על זכותה להסיר תוכן תלמידים עם קבלת דרישה מצד כל צד שלישי שנפגע מהדברים שפורסמו.

·    החברה תסיר תוכן תלמידים עם קבלת צו בית משפט ככל שזה יומצא לידיה, ומבלי שתידרש להודיע על כך לתלמיד.

·    החברה תהא רשאית להסיר תוכן תלמידים חלקי ו/או מלא, מהטעמים שנקובים לעיל, וכן עם כל חשד כי התלמיד אינו פועל על פי האמור בתנאי שימוש אלו, ולתלמיד לא תהא כל טענה בגין כך

·    החברה שומרת על זכותה למנוע פרסומם של תכנים אשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות תנאי שימוש אלו, וזאת מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

·    החברה לא תהא אחראית לתוכן גולשים, וכן לא תהא מחוייבת לבצע פיקוח ו/או בקרה ו/או עריכה ו/או סינון של תוכן הגולשים והאחריות בגין העלאת תוכן גולשים תהא על התלמיד/מורה שהעלה את התוכן.

·    החברה לא תהא אחראית לנכונות ו/או דיוק ו/או שלמות ו/או אמיתות הפרטים בתוכן גולשים, וכן לא תהא חייבת בבדיקת המידע בטרם יפורסם על ידי התלמידים/מורים.

·    כל תלמיד/מורה, הכפוף לתנאי השימוש הללו, מסכים לתנאים אלו, וידוע לו כי החברה וכל מי מטעמה יהא פטור מכל אחריות נזיקית או אחרת בגין כל נזק שייגרם לתלמיד/מורה בעקבות השימוש באתר ו/או מהתכנים המועלים על ידי תלמידים/מורים אחרים.

·    כן ידוע לכל תלמיד, כי באתר קיימים כפתורי שיתוף לרשתות חברתיות אשר יאפשרו לכל תלמיד לשתף מידע מהאתר באמצעות רשתות חברתיות, וכי לתלמיד לא תהא כל טענה כלפי האתר ביחס לכך. מובהר, כי משתמש אנונימי, כהגדרתו לעיל, אשר יבחר לקשר את חשבון הפייסבוק שלו ו/או רשת חברתית אחרת עם חשבונו באתר, יהיה חשוף בהתאם לתקנון הרשת החברתית כמי שגולש ועושה שימוש באתר. מובהר כי בעשותו כן, הוא מוותר על האפשרות שניתנה לו באתר להישאר אנונימי מבלי שאחרים יידעו על שימושו באתר ולחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לקהל האנשים שיהיה חשוף לעובדת השימוש  של המשתמש באתר. מובהר, כי במסגרת שיתוף התכנים, ניתן יהיה לשתף לינק לאתר, לעמודים ספציפיים באתר, לסרטוני שיווק והדגמה, לסיכומים, וכן לסרטוני לימוד, ואולם לא ניתן יהיה לצפות בסרטוני הלימוד בלעדי מנוי ומחוץ לאתר.

 

רכישת מנוי-מידע ומדיניות ביטולים

·         על מנת להשתמש בשירותים באתר, על הגולש לרכוש מנוי לאחד או יותר מהשירותים שבהם הוא מעוניין.

 

חבילת סרטונים

  1. רכישת חבילת סרטונים על פי הפירוט מטה, תאפשר לגולש לצפות בסרטונים שהועלו לאתר, על פי המגבלות הנקובות בתנאי שימוש אלו. המחירים מטה מתייחסים לחבילת סרטונים לפי הקטגוריות הבאות: בגרות, פסיכומטרי ולימודי אקדמיה. (להלן הקטגוריות)
    חשוב לציין כי הסרטונים מופרדים לקטגוריות. רכישת חבילת צפיות מקטגוריה מסויימת לא תאפשר לראות סרטונים מקטגוריה אחרת. (לדוגמה, רוכש חבילת צפיות לבגרות לא יוכל לצפות בסרטוני אקדמיה אלא אם ר)
  2. חבילות סרטונים לבגרות - החבילות מוגבלות לפי זמן ומספר צפיות
     

 

        סרטונים

        חבילה

          מגבלת זמן

        מחיר (כולל מע"מ)

        חודשי

חודש (30 ימים)

        50 ש"ח

 תלת חודשי

    3 חודשים (90 ימים)

        150 ש"ח

        שנתי

שנה (365 ימים)

        599 ש"ח

 

רכישה, החזרים וביטולים

·         מובהר כי לא ניתן יהיה לרכוש את השירותים המוצעים לאתר מבלי להירשם לאתר ולסיים את ההרשמה.

·         הרכישה תתבצע בכרטיס אשראי בלבד. האתר מקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיסים של חברת דיינרס.

·         ידוע לתלמיד, כי השימוש באתר מוגבל למשתמשים שהם בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות – והם בגירים. ככל שהתלמיד הוא קטין, או שאינו בעל כשירות משפטית כהגדרתה בחוק, התלמיד לא יהיה רשאי לבצע פעולות מחייבות משפטית, לרבות פתיחת כרטיס, החלטה על הצגת פרופיל פומבי, תשלום בכרטיס אשראי וכל פעולה אחרת- בלי אישור מפורש וברור מטעם אפוטרופוסו החוקיים. ככל שהתלמיד בחר לעשות פעולות באתר לרבות הפעולות הנזכרות מעלה, יראו את התלמיד כאילו קיבל את אישור אפוטרופוסו החוקיים לעשיית כל הפעולות, ולא תהא לקטין ו/או לאפוטרופוסו כל טענה בגין כך.

·         מובהר כי תלמיד שהוא עדיין קטין, לא יורשה לשלם בכרטיס האשראי שלו, ויידרש לנוכחות של אפוטרופסו בעת הרישום על מנת להזין את מספר כרטיס האשראי ולאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והקטין מתחייב כי יעשה כן.

·         מובהר, כי ככל שהתשלום לאתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי של דואר ישראל, חל איסור מוחלט על הקטין לעשות שימוש בכרטיס בלא שאפוטרופסו נוכחים ומאשרים את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר.

·         באתר תתאפשר רכישה בפרישה של עד 12 תשלומים ללא ריבית.

·         החזרים בגין חבילות שנרכשו ולא נוצלו, יינתנו בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, בתוך 14 ימים ובניכוי 5 אחוזים מגובה הקנייה או 100 ₪, על פי הסכום הנמוך.

·         אם טרם חלפו 14 הימים הקבועים בחוק, אך המשתמש עשה שימוש בחלק מן המנוי שרכש, לא תתאפשר החזרת יתרת הסכום.

·         ככל שחלפו 14 הימים הקבועים בחוק, לא יתאפשר החזר גם אם החבילה לא נוצלה כלל.

·         בקשת זיכוי על רכישת מנוי תתבצע באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני שכתובתו support@yschool.co.il

·         זיכויים שלא כאמור בתקנון זה, ושלא על פי חוק הגנת הצרכן, יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

·         מובהר כי ניתן יהיה לנצל כל רכישה של חבילה בתוך שנה מיום הרכישה בלבד. לאחר מכן, המנוי יסתיים, בין אם נוצל במלואו או בחלקו על ידי המשתמש ובין אם לא.

 

תנאי ביטול

 

מנויים מוסדיים

·         באתר תתאפשר פעילותם של מנויים מוסדיים, אשר יקבלו את המנוי שנרכש עבורם על ידי גופים שונים לרבות עיריות, מוסדות חינוך וכיוצ"ב (להלן: "מנוי מוסדי").

·         תלמיד אשר יקבל במתנה מנוי מוסדי, יוכל לממשו על ידי כניסה לאתר, והשלמת הרישום באמצעות שם וסיסמה שקיבל. במהלך ההרשמה, יידרש כל תלמיד בעל מנוי מוסדי להזין את הפרטים הנדרשים מעלה מתלמיד אשר נרשם לאתר, ויהיה כפוף לתנאי שימוש אלו, לרבות הדרישה כי הוריו ו/או אפוטרופוסו יסכימו להרשמתו לאתר.

·         מנוי מוסדי יהיה רשאי לבחור בין פרופיל פומבי לבין פרופיל אנונימי, הכל כמפורט מעלה. ככל שהמנוי המוסדי הוא קטין, נדרשת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להרשמתו לאתר וכן להיות הפרופיל שלו פומבי, בהתאם לפרטים המפורטים מעלה ביחס למנוי פומבי.

 

זכויות החברה בתוכן

·         כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר והשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תוכן גולשים כהגדרתו לעיל) הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת את התוכן ואת השירותים שמציע האתר.

·         סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש.

 

הפעלת האתר

·         החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים נוספים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

·         לא תהיה לתלמיד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

·         מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. במקרה כזה, בו יוותרו בחשבון התלמיד קרדיטים לשימוש –תפורסם הודעה על אופן וגובה הזיכוי בסמוך להפסקת השירות.

·         החברה תהא רשאית להפסיק או להשבית את השירות באופן זמני על מנת לבצע עבודות תחזוקה באתר, וזאת מבלי שתידרש להודיע על כך מראש, ולתלמיד/מורה לא תהא כל טענה בגין כך.

 

פעולות אסורות

·         נוסף על האמור לעיל, ביחס לתוכן גולשים שאסור בפרסום, אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

·         בכל מקרה של העלאת תוכן האסור בפרסום על פי תנאי שימוש אלו, רשאית מפעילת האתר להורות לתלמיד/מורה להסיר כל תוכן ו/או קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שהתלמיד/מורה לא ימלא אחר דרישה זו, שומרת החברה על זכותה לבטל ו/או להסיר ו/או להוריד מהאתר את התוכן הפוגעני.

·         אין לעשות כל שימוש בקוד התוכנה של האתר ו/או לבצע שינויים כלשהם באתר, בנראותו ובמאפייניו, למעט שינויים המתאפשרים מעצם טיבו של האתר.

·         חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר, וכן חל איסור על שימוש במסגרת (Frame) על מנת להציג תוכן באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

 

אחריות ושיפוי

·         השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם למעט על פי האפשרויות שמציע האתר. לתלמידים/מורים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של התלמיד/מורה. ככל שהתלמיד הוא קטין, האמור בתקנון זה בכלל, ובסעיפים בפרק זה בפרט – יחול גם על אפוטרופוסיו ו/או האחראים עליו.

·         החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שיפורסמו, ולכן לא תישא כלפי התלמיד/מורה (או כלפי מי מטעמם) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אל מעביר התכנים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.

·         מובהר כי השימוש האתר אינו מבטיח הצלחה בלימודים ו/או שיפור תוצאות.

·         מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי כל תלמיד וכל תלמיד מצהיר כי ידוע לו שעל ידי העלאת התכנים לאוויר, הוא חושף אותם לעיון ולשימוש כל אדם.

·         החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.

·         על כן, מוצע לכל תלמיד/מורה להחליף את סיסמתו מעת לעת, על מנת למנוע אפשרות של גישה בלתי מורשית לחשבונו.

·         כל תלמיד/מורה מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ומובהר, כי אחריות זו תחול גם כלפי האחראים על התלמיד ככל שהוא קטין, אשר קראו את תנאי השימוש הללו ואת מדיניות הפרטיות (http://www.yschool.co.il/disclaimer) והסכימו להם. בנוסף, התלמיד/אפוטרופסיו (ככל שהוא קטין)/המורה ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתוכן גולשים שהועלה לאתר.

·         כל משתמש, יהיה רשאי לדווח על תוכן שנראה לו שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בתנאי שימוש אלו, ו/או אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ו/או מהווה פגיעה בשמו ו/או בפרטיותו של אחר, ו/או מכל סיבה אחרת. לשם כך, קיים באתר כפתור "דווח", אשר מאפשר למשתמש לדווח על תכנים שאינם מתאימים ו/או הולמים, לרבות תכנים אשר יש בהם, לדעת המשתמש טעות עובדתית. מובהר, כי החברה תפעיל שיקול דעת בבחינת פניות שיגיעו באמצעות כפתור זה, ואינה מתחייבת להסיר אוטומטית כל תוכן שעליו דווח על ידי המשתמשים. מובהר עוד, כי החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש שדיווח על התוכן, באופן פרטי, לקבלת פרטים על התלונה, בין אם מדובר במשתמש אנונימי ובין אם מדובר במשתמש פומבי.

 

משלוח דברי פרסומת

·         בהסכמתו של המשתמש לרכוש מנוי באתר, ורישומו לאתר, ובסימונו את התיבה המתאימה בעת הרישום, מסכים כל משתמש כי יישלח אליו דואר שיווקי כמשמעות הדבר בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב– 1982.

·         מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, יהיה רשאי המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת ועל ידי לחיצה על הקישור בתחתית כל הודעת מסר שיווקי שתישלח אליו.

·         מובהר כי הודעות עדכון אודות חשבונו של המשתמש באתר, מצב החשבון, עדכונים שוטפים, עדכוני אבטחה, אחזור סיסמה וכיוצ"ב, לא ייחשבו הודעות שיווקיות, ויישלחו אל המשתמש בין אם אישר קבלת דואר שיווקי ובין אם לאו.

 

שיפוט

·         על פעילות באתר יחולו דיני מדינת ישראל.

·         הערכאה המוסמכת לדון בכל סוגיה העולה כתוצאה מהשימוש באתר תהא הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו בלבד.