מבנה השלטון והחברה של המדינה האסלאמית בימי הביניים