תרגיל פתיחה לנושא שת''פ-תחרות, המחשת דינמיקה של קונפליקט.