האתגרים והקשיים בניהול דיאלוג פתוח המכיל את העמדות והערכים של הצד השני וחותר לשביעות רצון הדדית