הסבר על הפרקטיקה הפדגוגית "בניית יכולות על ידי מודלינג, תרגול, משוב ואימון" וכיצד ליישם אותה בכיתה