הסבר על הפרקטיקה הפדגוגית "רפלקציה והערכה עצמית" וכיצד ליישם אותה בכיתה