הסבר על הפרקטיקה הפדגוגית "דיונים בכיתה" וכיצד ליישם אותה בכיתה