הסבר על הפרקטיקה הפדגוגית: "משמעת פרואקטיבית וממוקדת תלמיד" וכיצד ליישם אותה בכיתה