הסבר על מה זה אומר SEL (הגדרה), למה העיסוק בSEL חשוב דווקא עכשיו? ומה אפשר ללמוד על SEK מהמחקר