תקציר משפט מורכב פסוקית שאינן תיאור: נושא, נשוא, מושא, לוואי

שיעור מספר עשרים ושש בתחביר - נלמד על משפט מורכב בעל פסוקיות שאינן תיאור: נושא, נשוא, מושא, לוואי. נלמד להבחין בין פסוקית תיאור לפסוקית שאינה תיאור. נכיר את מילת השיעבוד ש.