תקציר תקינות תחבירית פרק ב

שיעור מספר שלושים ושמונה בתחביר - נלמד לזהות שיבושים במשפטים פשוטים ונלמד לתקן אותם. נלמד להבחין בין תנאי קיים לתנאי בטל ולהתאים לכל אחד מהם מילת שיעבוד.