שיעור מספר שלושים ותשע בתחביר - נכיר את סימני הפיסוק הבסיסיים: נקודה, פסיק, מירכאות, נקודתיים. נמד מתי משתמשים בכל אחד מהם.