תקציר תקינות תחבירית פרק א

שיעור מספר שלושים ושמונה בתחביר - נלמד לזהות שיבושים במשפטים פשוטים ונלמד לתקן אותם.