תקציר קווי שדה חשמלי חלק ב

מה עלינו לדעת לגבי המושג רווי שדה - כל זאת ועוד!