תקציר קווי שדה חשמלי חלק א

מה עלינו לדעת לגבי המושג רווי שדה - כל זאת ועוד!