תקציר השדה המגנטי של כדור הארץ

נלמד על התכונות המיוחדות של השדה המגנטי של כדור הארץ