תקציר כא"מ ומתח הדקים חלק ג

מה עושים כאשר הסוללה אינה אידאלית? אילו נוסחאות עלינו להכיר במצבים אלו