תקציר שם עצם: השפעת גזרות על המשקלים א

שיעור מספר עשרים ושש במערכת הצורות - נלמד על השפעת הגזרות על משקלי השם בגזרות: מרובעים, חפ"ן, חפי"ץ, נפי"ו