תקציר שם עצם: הלחם בסיסים, נוטריקון, שאילה מלעז

שיעור מספר עשרים וחמש במערכת הצורות - נכיר את שלוש דרכי התצורה: הלחם בסיסים, נוטריקון, שאילה מלעז.