תקציר שם עצם: בסיס וצורן סופי

שיעור מספר עשרים וארבע במערכת הצורות - נכיר את דרך התצורה בסיס וצורן סופי. נלמד להבדילה ממשקל ושורש. נכיר את שני סוגי הצורנים הסופיים: נטייה וגזירה.