תקציר שם עצם: חמש דרכי התצורה, שורש במשקל

שיעור מספר עשרים ושלוש במערכת הצורות - נכיר את חמש דרכי התצורה של שמות עצם: משקל ושורש, בסיס וצורן סופי, הלחם בסיסים, נוטריקון; נוטריקונים; שאילה מלעז.