תקציר דייוקי הגייה ב

שיעור מספר עשרים ושתיים במערכת הצורות - נלמד ונתרגל דיוקי הגייה בגזרות: נפי"ו, נפ"א, גרוניות, נלי"ה, נל"א, נעו"י, ע"ע (כפולים)