תקציר דייוקי הגייה-א

שיעור מספר עשרים ואחת במערכת הצורות - נלמד ונתרגל דיוקי הגייה בגזרות: שלמים, מרובעים, חפ"ן, חפי"ץ