תקציר כל הגזרות

שיעור מספר עשרים במערכת הצורות - נתרגל שאלות על כל הגזרות. נפתור שאלות בגרות.