תקציר תורשה רפואה וחברה

ההשפעה של מחקר מתקדם כמו הנדסה גנטית על הרפואה המחקר והחברה. דוגמאות יישום של הנדסה גנטית. מושגים חשובים כמו: שיבוט, תאי גזע ופרויקט הגנום האנושי.