תקציר גנטיקה במשפחת האדם

שושלות ומה ניתן ללמוד מהן לגבי מנגנוני תורשה באדם. המופיליה כדוגמה למחלה תורשתית אחוזה בזוויג.