קביעת מין באדם - כרומוזומי המין X ו-Y. גנים שונים יושבים על כרומוזומי המין. ביטוי של גנים על כרומוזום X שונה בין זכר לנקבה. תאחיזה לזוויג, תאחיזה למין, תאחיזה ל-X.