תקציר התא תורשה-סוגי דם

בתכונה לסוג דם מקבוצת ABO יש 3 אללים באוכלוסייה, 2 בכל פרט. אללים אלה מכוונים לארבעה סוגי דם שונים A, AB, B, O.