תקציר התא תורשה-קודומיננטית

מנגנון הורשה קודומיננטי, אללים בעלי דומיננטיות שווה. קבלת מופע ביניים הטרוזיגוטי. גנים מרובי אללים באוכלוסייה.