תקציר התא תורשה-תוצאות הכלאה

תוצאות הכלאה: גנוטיפים, פנוטיפים ויחסים. הכלאת מבחן לבירור גנוטיפ של מופע דומיננטי.