סוגי מוטציות: נקודתיות וכרומוזומליות, ותוצאות הופעתן. רק מוטציות המתרחשות בתאי זוויג יעברו בתורשה.