תקציר התא תורשה- הצופן הגנטי

הצופן הגנטי הוא קוד המאפשר את תהליך התרגום, כולל קודוני התחלה וסיום.