תקציר התא תורשה-שלבי המיוזה

המיוזה היא תהליך חלוקה דו שלבי - תחילה נפרדים ההומולוגים ואחר כך נפרדות הכרומטידות. מתא דיפלואידי מתקבלות עד 4 גמטות האפלואידיות. שגיאות בהיפרדות כרומוזומים במיוזה עלולות לגרום למחלות ותסמונות.