תקציר התא תורשה-מיוזה ורבייה זוויגית

מיוזה, תהליך יצירת תאי מין, היא התהליך המאפיין רבייה מינית. תאי מין מכילים מחצית מהמידע הגנטי כך שבהפרייה נקבל שוב את מספר הכרומוזומים האופייני למין.