תקציר התא תורשה-מיטוזה

מיטוזה - תהליך חלוקת תא. מהלך החלוקה מבטיחה קבלת שני תאי בת זהים לתא האם.