תקציר התא תורשה-מחזור התא

במחזור החיים, תאים גדלים משכפלים DNA ומתחלקים. תהליך השכפול מאפשר יצירת שתי מולקולות DNA זהות ממולקולה אחת. בהמשך, התא יתחלק. לא כל התאים משלימים מחזור.