תקציר התא תורשה -גרעין

בגרעין מרוכז החומר הגנטי. מבנה הגרעין מתאים לתפקודו. רמות הארגון הן: תא, גרעין, כרומוזום, DNA, גן.