תקציר התא חילוף חומרים-המיטוכונדריון

הגליקוליזה מתרחשת בציטופלסמה. המשך התהליך, בתנאים אירוביים, מתרחש במיטוכונדריה. שם מופקת כמות האנרגיה הכי גדולה. למיטוכונדריון יש מבנה המאפשר את קיום התהליכים המתקיימים בו.