תקציר התא חילוף חומרים-נשימה תאית אווירנית

בנשימה תאית אווירנית מופקת אנרגיה רבה. בשלב הגליקוליזה רק 2 ATP, בשלב שאחריו מופקת רוב האנרגיה.