בתהליך הפקת אנרגיה בתאים מפורק חומר אורגני. תהליך זה משחרר אנרגיה. יש תהליכים דורשי אנרגי כמו בניית ATP. יש צימוד של שני תהליכים אלה.