תקציר התא חילוף חומרים-פוטו סינטזה

בתהליך הפוטוסינתזה, המתרחש בצמחים, מומרת אנרגיית האור לאנרגיה כימית ונוצר חומר כימי אותו ניתן לאגור.בשלב ראשון מולקולת המים מתפרקת, עודפי חמצן נפלטים, והמימנים יחד עם הפחמן הדו חמצני בונים פחמימה.