תקציר התא חילוף חומרים-אינזימים

חילוף חומרים הוא כלל התהליכים המתרחשים בתא - פירוק בנייה ושינוי. אנזימים הם חלבונים המזרזים התרחשות תגובות בתאים. מגיב / סובסטרט מתקשר לאתר הפעיל שבאנזים ועובר שינוי.