תקציר התא-קרומים מידור

קרומים פנימיים מחלקים את התא למדורים המקיימים סביבה פנימית שונה בהתאם לתפקידם. למשל מיטוכונדריה וכלורופלסטים.