תקציר התא-מעבר חומרים דרך קרום

דרכי מעבר חומרים דרך הקרום: בהעברה סבילה או פעילה. תעלות, נשאים, משאבות. חלבוני הקרום מעבירים חומרים הנקשרים אליהם באופן ספציפי.