תקציר התא- אוסמוזה ותאים

תאים המוכנסים לתמיסה מרוכזת מאבדים מים לסביבה. בהכנסת תאים לתמיסה מהולה בתמיסה, מים יכנסו אל התא. תא צמחי עלול להתפצץ.