תקציר התא מבנה הקרום

הקרום מפריד בין הסביבה הפנימית לחיצונית. הקרום בנוי מחומרים אורגניים: פוספוליפידים, חלבונים וסוכרים. מעבר חומרים דרך קרום נעשה באופן ברירני.