תקציר גזרת עעב

שיעור מספר שמונה עשרה במערכת הצורות - נכיר את גזרת ע"ע (הכפולים), שורשים ששתי אותיות השורש: ע' הפועל ו-ל' הפועל זהות. נראה כיצד שורשים אלה נוטים בבנינים פעל (קל), נפעל, הפעיל, הופעל ונתרגל שאלה מתוך בחינת הבגרות.