תקציר נעו"י ב

שיעור מספר שש עשרה במערכת הצורות - נכיר את גזרת נעו"י (נחי ע"ו/י), שורשים שאות השורש האמצעתית שלהם היא יו"ד או ו"ו. נראה כיצד שורשים אלה נוטים בבנינים פעל (קל), נפעל, הפעיל, הופעל ונתרגל שאלה מתוך בחינת הבגרות.