תקציר נעו"י א"

שיעור מספר חמש עשרה במערכת הצורות - נלמד השפעות נוספות של העיצורים הגרוניים: חטפים, הנמכת תנועה, פתח גנובה; מפיק. נתרגל מתוך בחינות הבגרות.