תקציר מילות קישור ב

השיעור הזה נלמד בו סוגים שונים של מילות קישור: זמן, תכלית, ויתור, הוספה.